Privacyverklaring Cfoto

Cfoto verwerkt uw persoonsgegevens die u verstrekt hebt, omdat u gebruik wilt maken van de diensten van Cfoto. Dit kan bijvoorbeeld zijn via mail, een contactformulier of persoonlijk contact op een beurs. Hier leg ik uit welke gegevens ik gebruik en waarom ik deze nodig heb. 


Persoonsgegevens die Cfoto verwerkt:
-Voornaam en achternaam;
-Adres en factuur gegevens;
-Telefoonnummer;
-E-mail adres, website en sociaal media profielen;
-IP adres;
-Betaalgegevens;
-Gegevens over het projecten, zoals bijvoorbeeld een huwelijk;
-Gegevens over het surfgedrag op mijn website;

Waarom legt Cfoto je persoonsgegevens vast:
Het op orde hebben en houden van de boekhouding, voldoen aan de wettelijke voorwaarden van de belastingdienst.
- Om een opdrachtbevestiging op te kunnen stellen.
- Om een opdracht goed uit te kunnen voeren, te zorgen dat gemaakte afspraken nagekomen worden en het eindproduct, bijvoorbeeld een album en/of fotobestanden op de juiste plaats en tijd geleverd kan worden. 
- Mijn website analyseert het surfgedrag van bezoekers om op basis daarvan de website te verbeteren of aan te passen.

Portretten:
Tijdens de uitvoering van de opdracht worden vaak portretten gemaakt waarop u herkenbaar in beeld bent, veelal voor de uitvoering van een opdracht. Cfoto heeft daarnaast een artistiek belang om de gemaakte portretten in te zetten voor eigen bedrijfsvoering en promotie van het werk van Cfoto. Cfoto heeft daarbij de afweging gemaakt tussen uw privacybelang en eigen belang. Op de portretten rust intellectueel eigendom waarop Cfoto auteursrecht heeft. Dit werk wordt bewaard in het archief en portfolio.

Hoe lang bewaart Cfoto gegevens:
De gegevens voor de boekhouding worden gedurende 7 jaar bewaard. Andere gegevens bewaart Cfoto niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Cfoto verkoopt uw contactgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, Cfoto blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies:
Cfoto gebruikt uitsluitend cookies die uw browser meestuurt. Hieruit kan Cfoto onder andere opmaken hoe lang u op de site bent geweest, welke pagina’s u hebt bezocht

Beveiligen en bewaren:
Cfoto heeft een informatie beveiligingsbeleid, om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Gegevens zijn verder afgeschermd en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat analytische gegevens beschermd worden.

Toestemming intrekken:
U heeft het recht een verzoek in te dienen de persoonsgegevens te beperken. Heeft Cfoto de gegevens met een bepaald doel gekregen dan kunt u deze toestemming ten alle tijden intrekken.

Over Cfoto
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u aanvullende informatie dan is Cfoto als volgt bereikbaar:
Contactpersoon: Caroline Elenbaas
Adres: groeneweg 4, 4794 RP Heijningen
Kvk: 20136984 
Telefoon: 06-38933715